callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
SIK SORULAN SORULAR

Beyan vermek için gerekli belgeler.
  1- Tapu Fotokopisi
2- Kimlik Fotokopisi(T.C. kimlik No Olmalı)

Umuma Açık İşyerleri İçin Gerekli Olan Evraklar
  1- Başvuru Formu (Belediye ikt.Md.lüğünden)
2- İkametgah (Mahalle Muhtarından)
3- Nüfus kayıt Örneği (Mahelle Muhtarından)
4- Kira Kontratı (Tapu Sahibi tarafından İmzalı)
5- 2 Adet Tapu Fotokopisi(İskanlı İse İskan Fotkopisi)
6- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
7- Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi
8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
9- Yarım Kapak Telli Karton Dosya
10- İşyeri Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket Müdürünün İmza Sirküsü
11- Sağlık Grup Başkanlığından Sağlık Muayene Kartı (Portör Muayenesi)
12- Nüfus Müdürlüğünden Vukaatlı Nüfus Kayıt Örneği
13- Sabıka Kaydı
14- Muvafakatname Kat Maliklerinden (Binada Oturan Herkezden) Noterden
15- Emniyetten Olumlu Tahkikat Raporu
16- İtfaiye Müdürlüğünden Olumlu İtfaiye Raporu
17- Yapı Kontrol Müdürlüğünden İskan durum Yazısı
18- İnternetkafeler İçin Olumlu Makine Ruhsat Müdürlüğü Yazısı

Genel İşyeri Açmak İçin Gerekli Olan Belgeler
  1- Başvuru Formu (Belediye ikt.Md.lüğünden)
2- İkametgah (Mahalle Muhtarından)
3- Nüfus kayıt Örneği (Mahelle Muhtarından)
4- Kira Kontratı (Tapu Sahibi tarafından İmzalı)
5- 2 Adet Tapu Fotokopisi(İskanlı İse İskan Fotkopisi)
6- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
7- Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi
8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
9- Yarım Kapak Telli Karton Dosya
10- Berber ve Kuaförler İçin Ustalık Belgesi
11- İşyeri Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket Müdürünün İmza Sirküsü
12- Sağlık Grup Başkanlığından Sağlık Muayene Kartı (Portör Muayenesi)

Kursa Katılacaklarda Aranan Şartlar ve Gerekli Belgeler
  Aranan şartlar
- İlköğretim mezunu olmak.
- 14 yaşını bitirmiş olmak. (1989 ve öncesi doğumlular)
- Lise mezunu olmak. (Bilgisayarlı Muhasebe için) 

İstenen Belegeler
1- Öğrenim belgesinin fotokopisi. 
2- Kimlik fotokopisi.
3- 5 adet vesikalık fotoğraf.
4- İkametgah belgesi.

Gayri Sıhhi Müesseseler
  1- Sınıf Gayri Sıhhi Müessese açma ruhsatı alabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat denetim Müdürlüğü"ne müracaatları gerekmektedir.

2- 2.ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese açma ruhsatı alabilmek için müessesenin bulunduğu İlçe Belediyesinin İktisat ve Küşat Müdürlüğü"ne başvurarak işyeri açma formu doldurmak gerekir.

GEREKLİ BELGELER (Şahıslar İçin)
1- Dilekçe
2- İkametgah senedi
3- Nüfus cüzdan sureti
4- Mal sahibi ise tapu ve iskan belgesi (Kiracı ise noterden tasdikli kira kontratı
5- Matbu işyeri beyannamesi
6- 3 Adet proje (gerektiğinde)
7- Motor beyannamesi (Gerektiğinde)

GEREKLİ BELGELER (Şirketler İçin)
1- Dilekçe
2- Yetkilinin ikametgah senedi
3- Yetkilinin nüfus cüzdan sureti
4- Mal sahibi ise, tapu ve iskan belgesi, şirket kiracı ise noterden tasdikli kira kontratı
5- Matbu işyeri beyannamesi
6- İSKİ Raporu (Gerektiğinde)
7- İtfaiye Raporu
8- Anonim ve Limited şirketler için imza sirküleri
9- Veraset yoluyla intikal halinde veraset ilamı ve noterden tasdikli muvafakat.

Sıhhi Ruhsat
 
Sıhhi işyeri kapsamında olan yerler iç in ilgililerin müdürlüğümüze müracaat ederek ruhsat işlemlerini yapmaları ve ruhsat almaları gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe
2- Nüfus cüzdanı sureti
3- İkametgah senedi
4- Tapu (fotokopisi)
5- Kira kontratı (Noterden)
6- İskan (Fotokopisi)
7- 3. Adet proje (Gerektiğinde)
8- Motor beyannamesi (Gerektiğinde)
9- Dernek kaydı
10- İşyerini gösterir kroki
11- Vergi Levhası
12- Bağ-Kur kaydı
13- 2 Adet fotoğraf
14- Dosya

İnşaat Ruhsatı Alınması için Gerekli Belgeler Nelerdir?
 

İnşaat ruhsatı yukarıdaki işlemler yerine getirildikten sonra iki kısımda verilir. 

a)TEMEL RUHSATI

Gerekli Belgeler
1- Harçların yatırılmış olduğunu gösteren makbuz, 
2- Varsa otopark bedelini yatırmış olmak, 
3- Fenni Mesuliyet belgesi, 
4- Sürveyan Belgesi, 
5- İnşaat sorumlusunun noter tasdikli sorumluluk belgesi ve ikametgah senedi, 
6- Hissedar muvafakatı, 

b)TEMEL ÜSTÜ RUHSATI 

(İnşaat zemin kat döşeme seviyesine gelince) 

Gerekli Belgeler 
1- İSKİ kanal bağlantısının yapıldığına dair alınmış olan belge, 
2- SSK Bildirim formu,

Binanın kaba inşaatı bittikten sonra bağlı olunan İlçe Belediyesi’nin İmar Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurularak ısı yalıtımı yönünden tetkiki istenir, uygunluk belgesi alındıktan sonra bina tamamlanır.

Yapım Ruhsatı Almak
 

Boş arsanızda yapacağınız binada kaç kata izin verildiği ve ne tür bir bina olabileceğini öğrenmek için İmar Durumu Belgesi alınız. 

GEREKLİ BELGELER 
1- Dilekçe 
2- Tapu 
3- Çap 
4- Arsanın m2 değeri üzerinden yatırılacak olan harcın makbuzu

PROJENİN HAZIRLATTIRILARAK TASDİK ETTİRİLMESİ
İmar durumunu öğrendikten sonra projenizi hazırlatabilmeniz için Kadastro Müdürlüğü’nden röperli kroki alınız ve bir dilekçe ile birlikte belediyemize başvurarak inşaat istikamet Rölevesi ve gerekiyorsa Kot Kesit Krokisi alınız. Bu belgeler temin edildikten sonra ilgili İSKİ Kanal Şebeke Müdürlüğü’ne götürülür. 

GEREKLİ BELGELER
1- Tapu (varsa noter tasdikli hissedar muvafakatleri ile birlikte), 
2- Çap, 
3- İmar Durumu Belgesi, 
4- Trafo Belgesi, 
5- Mimari, statik, sıhhi tesisat, elektrik, telefon, ısıtma ve ısı yalıtımı projeleri, 
6- İstendiği takdirde parselle ilgili özel evrak,

Bu belgelerin çoğu projeyi yapan mimari büro tarafından hazırlanır. İSKİ tarafından Kanal Onayı alan proje, dosyası ile ilgili ilçe Belediyesi’ne havale edilir ve proje tasdik edilir. 

Satın almak istediğiniz arsalar için şifahi durum bilgisi verilir.

Asker Aile Yardımı Alabilecek Kişiler
  1- Resmi geliri olmayan asker eşleri, 
2- Babaları ölmüş olan askerlerin, bakmakla yükümlü oldukları kardeşleri,
3- Babası ölmüş olan askerlerin anneleri, 
4- Sağlık durumunun çalışamayacak derecede bozuk olduğu raporla belirlenmiş olan asker babaları. 

Evlenmek için Hangi Belgeler Gerekiyor?
  1– Nüfus Cüzdanlarının aslı(son medeni hali  işlenmiş,  resimli,  on yılı aşmamış ve çok yıpranmamış olmalı.)
2- Evlilik için Sağlık Raporları. (Sağlık Ocaklarından,Toplum Sağlığı Merkezlerinden veya  Devlet Hastanelerinden fotoğraflı-onaylı olacak,)
3– 4’er (dört) adet vesikalık fotoğraf.(Son altı ay içinde ve ön cepheden çekilmiş olmalıdır.)

Oluşturulma Tarihi : 07.10.2013