callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
VERGİ, HARÇ VE ÜCRET ÖDEME TAKVİMİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VERGİ, HARÇ ve ÜCRET ÖDEME TAKVİMİ

VERGİ,HARÇ VE ÜCRETİN KONUSU

SON ÖDEME TARİHİ

İLGİLİ

AÇIKLAMA

HER YILIN

KANUN

MADDE

1.TAKSİT

2.TAKSİT

EMLAK VERGİSİ

Son Ödeme Günü 31 Mayıs

Son Ödeme Günü

30 Kasım

1319 Sayılı Emlak Vergisi

30

Ocak Ayında Tahakkuk Eden Emlak Vergisinin 1. Taksiti
Mart, Nisan, Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ödenmektedir.

İŞYERİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Son Ödeme Tarihi

 31 Mayıs

Son Ödeme Tarihi

30 Kasım

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

Mükerrer 44

Ocak Ayında Tahakkuk Eden Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksiti
 Mayıs Ayı Sonuna Kadar 2. Taksiti Kasım Ayı Sonuna Kadar Ödenir.

YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI

Tahakkuk Eden Katılım Payı 1. Ay İçinde İlk Taksiti ve 6 Ay aralıklarla 2 Yıl içersinde ödenir

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

86-93

Gayrimenkullerinin Bulunduğu Sokakta Yol Çalışması Yapılması Durumunda Gayrimenkul Maliklerine İhbarnamenin Tebliğ Edilmesi Sureti İle Tebliğ Tarihi İtibari İle 1 Ay İçinde %25 İndirim ile Peşin Ödenebileceği Gibi 2 Yılda 4. Eşit Taksit Halinde Emlak Vergisi Ödeme Sürelerinde Ödenebilmektedir.  

İLAN ve REKLAM VERGİSİ

 Beyan ve Son Ödeme Tarihi

1 Ocak - 31 Ocak

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

12-16

Reklamı Olan Mükellefler Her Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Vererek Tahakkuk Eden Vergiyi Ocak Ayı Sonuna Kadar Peşin Öderler.

EĞLENCE VERGİSİ

Takip Eden Ayın 20.Günü Beyan Edilir ve Ödenir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

17 - 21

Eğlence Faaliyeti Gösteren İşyeri Sahipleri Her Ayın Eğlence Vergisi Takip Eden Ayın 20. Günü Akşamına Kadar Beyanname Vererek Tahakkuk Eden Vergiyi Peşin Öderler.

İŞGAL HARCI

İşgalden Önce Peşin Ödenir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

52-57

Herhangi Bir Maksatla Geçici Olarak Kamu Alanlarını İşgal Edecek Mükellefler Yetkili Mercilere Müracaat Ederek Usulune Uygun İzin Alması İle Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.   

TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI

31 Ocak

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

58-61

Tatil Günlerinde Çalışmasına İzin Verilen İşyerleri Her Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar Dilekçe İle Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

TELLALLIK HARCI

Menkul ve Gayrimenkul Satışlarında Peşin Ödenir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

67-71

Malını Satan Gerçek veya Tüzel Kişiler Satış Esnasında Doğan Harcı Tellal Olarak Görevlendirilen Memura Makbuz Karşılığında Peşin Öderler.

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

28 Şubat

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

76-78

Ölçü ve Tartı Aleti Kullanan İşyerleri Her Yılın Şubat Ayı Sonuna Kadar Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

KAYIT VE SURET HARCI

Belge veya Suret Alınmadan Önce Peşin Ödenir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

79

Her Türlü Kayıt Sureti İle Gayrimenkullerle İlgili Harita, Plan ve Kroki Suretlerini Talep Eden Vatandaşlar İstedikleri Belgeler İçin Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR

Peşin Ödenir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

80

İmar Mevzuatına Göre Müracaat Eden Taşınmaz Malikleri Konusuna Göre Tahakkuk Eden Harçları Peşin Öderler.

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI

İşyeri Açılışında FPeşin Ödenir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

81

Yeni Açılan İş Yerleri Dilekçe İle Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI

Muayene, Rapor ve Ruhsat Verilmesinden Önce Peşin Ödenir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

82

Muayene, Sağlık veya Fenni Konularla İlgili Tahlillere İlişkin Belge İsteyen Kişiler Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

SAĞLIK BELGESİ HARCI

Sağlık Belgesi Verilmesinden Önce Peşin Ödenir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

83

Sağlık Belgesi Almaya Mecbur Olan Kişiler Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

BİNA İNŞAAT HARCI

Ruhsat Alınmadan Önce Peşin Ödenir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

78 - Ek 1

Her Türlü Yapılan Bina İnşaatı ve Tadilat Ruhsatları Ruhsat Alınmasından Önce Tahakkuk Eden Harç İlgilisi Tarafından Peşin Ödenir.

ÜCRETLER

Hizmet Alınmadan Önce Peşin Ödenir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri

97

(3239 sayılı Kanunun 125'inci maddesiyle değişen madde) Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir

 

Vergi, Harç ve Ücretleri Banka, Posta ve           
E-Belediye hizmetimiz yoluyla da ödeyebilirsiniz.

ÖDEME İÇİN HESAP NUMARALARI

 

 

BANKA ADI - ŞUBE ADI

ŞUBE KODU

 IBAN NO

TÜM ÖDEMELERİNİZİ

VAKIFBANK ESENLER ŞUBESİ

 

TR 19 0001 5001 5800 7298 1769 74

POSTA ÇEKİ HESAP NUMARASI

870 62 45

 

 

Oluşturulma Tarihi : 02.12.2015