callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
ESENLER TEKSTİL ATÖLYELERİ İYİLEŞTİRME MERKEZİ

 

ESTEKS (Esenler Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projesi), 2015-2018 yılları arasında Esenler Şehir Düşünce Merkezi tarafından projelendirilmiş ve 2018 yılı Ağustos ayında İstanbul Kalkınma Ajansı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından güdümlü proje desteği  kapsamında 8.3 Milyon TL bütçe ile desteklenmeye karar verilmiştir. 

ESTEKS Projesi ile Esenler ilçesi başta olmak üzere bölgemizde Sektörel rekabetçiliği arttırmak, dağınık yapının getirdiği verimsizlikleri ortadan kaldırmak için sektör özelinde işbirlikleri oluşturmak, nitelikli çalışma ortamlarını oluştururken, nitelikli iş gücü bileşenleri geliştirmek suretiyle sosyal refahı arttırmak, Nitelikli iş gücünü atölyelerde tutabilmek için gerekli iyileştirmeleri yapmak Meslek içi eğitim programları oluşturmak ve uygulamak Sektörün karlılığının artmasına, çalışanların refahını ve işyeri aidiyetini arttırarak sosyal gelişime katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

ESTEKS Esenlerde faaliyet gösteren ve Esenler ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturan tekstil atölyelerini hem ekonomik hem de sosyal açıdan iyileştirmeyi hedeflemektedir.  Bu hedeflerine ulaşmak için ise şu faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlamaktadır;

 

 

  1. Stratejik Plan Hazırlanması

 

İlgili tüm paydaşların katılımı sağlanarak sektör özelinde stratejik plan oluşturulacak ve bu strateji baz alınarak yol haritası belirlenecektir.

 

 

  2. Kümelenme Faaliyetleri

Proje kapsamında işbirliği yapmayı kabul eden atölyeler ile kümelenme portalı üzerinden bir işbirliği zinciri oluşturulacaktır. Bu sayede aracıların azalttığı kar oranı yükseltilerek atölyecilerin karlılıklarının arttırılması planlanmaktadır.

 

 

 3. Esenler Tekstil Uygulama ve Geliştirme Merkezinin Kurulması

Tekstil Uygulama ve Geliştirme Merkezi ile atölyelere eğitim ve Pazar destekleri verilmesi yanında atölyelerin seslerini duyurabilecekleri, yaşadıkları sıkıntıları veya aşmak istedikleri problemlere çözüm arayacakları bir merkez olacaktır. Atölyelere sağlancak destekler bu merkez üzerinden koordine edilecektir.

 

 

 4. Atölyelerin Desteklenmesi

Proje kapsamında Esenlerde bulunan yaklaşık 3500 tekstil atölyesinden 550 tanesinin iyileştirilmesi için destek verilecektir. Bu destekler; Eğitim Desteği, Fiziki iyileştirme desteği ve Pazar geliştirme destekleri olacaktır. Atölyeler sağlanacak eğitim desteği içerinde hem atölye sahibine yönelik hemde çalışanlara yönelik eğitimler dizayn edilmiştir. Bunlar içinde çalışanların mesleki eğitimleri, iş ahlakı, sertifikalandırma, tasarımcı eğitimi, Modelistlik gibi eğitimler olacaktır. Atölye sahipleri içinse dış ticaret, e-Ticaret, İhracat gibi eğitimler verilecektir. Eğitim desteği ile birlikte atölyelerin fiziki şartlarının çalışanların daha rahat ve verimli çalışabilmesi için düzeltilmesi desteği verilmektedir. Bunun içinde wc, mescid, yemekhane, havalandırma gibi atölyenin hangisine veya hangilerine ihtiyacı varsa o konuda tadilat tamirat ve yapım işini proje kapsamında gerçekleştireceğiz. Son olarak atölyelerin Pazar olarak desteklenmesi sağlanacaktır. Bunun için küçük atölyeler iyileşen fiziki şartlar sonunda daha büyük firmalardan iş alabilir konuma geçecek, ihracat yapmaları desteklenecek, audit süreçlerinde danışmanlık sağlancak, fuarlara katılımları desteklenecek ve ayrıca ekonomik olarak atölyelerin desteklenmesine yönelik var olan devlet teşviklerine ulaşma, haberdar olma ve faydalanma konularında danışmanlık faaliyetleri yapılacaktır.

Web Sitesi: http://esteks.org/

Oluşturulma Tarihi : 12.02.2019