callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
ŞEHİR BENİM PROJESİ

Her geçen gün daha fazla göç alan şehirler, göçle birlikte farklı yaşam tarzı ve davranışlara maruz kalmaktadır. Bilindiği üzere şehir hayatı gelişmenin, ilerlemenin bir sembolüdür. Dolayısıyla şehirli insan da şehrin imkânlarını kullanarak sürekli gelişen ve ileri düzeyde yaşayan bir insan profilini oluşturmaktadır. Bütün bu koşullar ve şehir hayatının birey üzerindeki şekillendirme etkisi ve şehirde yaşama ihtiyaçları göz önünde bulundurularak "Şehir Benim Projesi" geliştirilmiştir. Proje ile şehirde, trafikte, sosyal hayatta, çevre ile ilişkilerde, eğitim ve komşuluk hayatında insan davranışlarından kaynaklanan problemleri kaldırmak veya en aza indirmek hedeflenmektedir.

Ekim 2018 tarihinde başlatılan projemiz kapsamında verilen eğitimleri 330 kadın tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

AMACIMIZ

v     Şehirde, trafikte, sosyal hayatta, çevre ile ilişkilerde, eğitim ve komşuluk hayatında karşılaştığı ve insan davranışından kaynaklanan problemlerinin ortadan kaldırılması,

v     Şehir ve şehirli tanımlarının kavranması,

v     Şehirli olmakültürü ve şehirlidavranış bilinci geliştirmesi,

v     Şehir yaşamının sürdürülebilir olmasında kadın ve erkeğin rolünü fark edebilmesi,

v     İyi komşuluk ilişkilerigeliştirmesi ve komşuluk kültürü oluşturması,

v     Ev, apartman cadde, meydan vb. mekânlarda ortak yaşam becerisi geliştirmesi,

v     Çevreye karşı duyarlı olması ve çevreyi korumada aktif olarak yer alması,

v     Sağlıklı çevre oluşturma yöntemleri geliştirmesi ve bu yöntemleri uygulaması,

v     Çevre bilinci oluşmasında etrafındakilere olumlu davranış kazandırabilir düzeyde bilgiye sahip olması,

v     Doğal çevrenin ve doğal kaynakların korunması konularında duyarlı olması,

v     İnsani temel haklar ve çevre temizliği konularında (trafikte, alışverişte, okulda vb. toplu yaşam alanlarında) farkındalık düzeyinin yüksek olması,

v     Küresel yaşamda geleceği kurma bilincinin artması,

v     “İyi bir gelecek” ve “gelecekte insanlık” konularında fikir geliştirmesi,

v     Sürdürülebilir şehir yaşamı konusunda olumlu davranış geliştirmesi,

v     Konuşma, oturma, görgü kuralları, vb. konularında şehirli davranışları sergilemesi,

v     Toplumsal sorunlar ile ilgili olarak, milli ve mânevi örf adetlerinden kopmadan yenilikçi fikirler geliştirmesi.

FAALİYETLERİMİZ

Proje faaliyetleri üç başlıkta gerçekleştirilmektedir;

  1. Eğitim
  2. Saha Uygulamaları
  3. Şehir İçi Geziler

 

  1. 1.        EĞİTİM

       İlçemizdeşehir kültürünün ve şehirli davranışların geliştirilmesi hedeflerine yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen "Şehir Benim Projesi" kapsamında; katılımcılara "Şehirde Yaşama Kültürü ve Kentsel Davranış Eğitimleri"verilmektedir. 17 yaşını tamamlamış tüm bireylere yönelik olarak hazırlanan eğitimler; hafta içi on gün ve toplam otuz saatlik bir programdan oluşmaktadır. Eğitim modülünün ders başlıkları şöyledir; Şehirli Olmak, Çevreyi Sevmek, Geleceği Kurmak, İyi Komşuluk, Milli Kültür Değerlerimiz ve  İnsanî Temel Haklar.

  1. 2.        SAHA UYGULAMALARI

Bu eğitimlerin yanı sıra katılımcıların kendi yaşadığı sokağı ve mahallesini daha iyi tanımaları, bulunduğu çevreye karşı duyarlılık geliştirmeleri amacı ile saha uygulama eğitimleri de düzenlenmektedir. Bu çerçevede, kendi sokaklarını daha yakından inceleyen ve belirledikleri, gördükleri olumsuz noktaları güzelleştirmeye yönelik etkinlikler birlikte planlanarak, yapılmaktadır. Bu doğrultuda birlikte çöp toplama, merdiven boyama, sokaklarında veya mahallesindeki belli köşelere saksı tasarımları, çiçek dikilmesi, duvar boyamaları etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu etkinliklere katılan tüm bireylere dekoratif sanat ve tasarım eğitimi de verilmektedir. 

  1. 3.        ŞEHİR İÇİ GEZİLER

Proje kapsamında verilen eğitimlere ve saha uygulamalarına katılan tüm bireylerde şehirli olma bilinci ve farkındalığını arttırmaya yönelik şehir içi ve tarihi mekân gezileri düzenlenmektedir. Şehirli kültürü oluşması amacıyla yapılan bu gezilerde tarihi mekânlar ve şehrin önemli yerleri ziyaret edilerek buralardaki güzel örnekler tanıtılmaktadır. Ayrıca yaşadığı sokağın veya mahallenin dışında farklı bir deneyim yaşayan bireylerin şehri bir bütün olarak algılamaları ve aidiyet duygularının desteklenmesi sağlanmaktadır. Gördükleri güzel uygulama örneklerini kendi yaşamlarına aktarmalarına yardımcı olunmaktadır.

      

 

 

 

                          

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 05.02.2019