callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
ESENLER GENÇLİĞİ MİHMANDAR'DA YETİŞİYOR

HEDEFE YÜRÜYEN GENÇ

Seminerlerden kamplara, eğitim akademisinden değerler eğitimine kadar her alanda eğitim-öğretim ile bilgiyle donanmış hikmetin peşinde bir nesil için “MİHMANDAR” olmaya sizleri de bekliyoruz.

GENÇLERİMİZLE MEDENİYETİMİZİ DİRİ TUTUYORUZ...

İnsanlık sıkıntılı zamanlar yaşarken hep bir yol gösterici, gelip bu sıkıntılı durumdan çıkmasına öncülük etmiştir. Tarihin seyri içerisinde çeşitli roller üstlenen bu öncüler iyinin, güzelin ve erdemin de temsilciliğini yapmışlardır.

Modern hayatın ve konformizmin etkisi tüm dünyada gençliği idealist olmaktan uzaklaştırmaktadır. Var olan bu tehlikeyi bertaraf etmek için gençliğimize yönelik çalışmalar yapmayı gereklilik olarak addeden Esenler Belediyesi, Mihmandar Gençlik Projesi’ni hazırlayıp uygulamaya koymuştur. Medeniyet değerlerimizle donanmış ve bu değerleri geleceğe taşıma azmine sahip, idrak, inşa, ihya ve tevarüs anlayışının içselleştirmiş bir gençlik, çalışmanın temel hedefini oluşturmaktadır.

HEDEFE YÜRÜYEN GENÇ

Projenin giriş bölümünde genel olarak dile getirilen sorunların ayrıntılı çözümleri için bu sorunları ortaya çıkaran etkenlerin tespiti gereklidir. Bu düşünceden hareketle gençliğin sorunlarının ve çözümlerinin tartışıldığı üç oturumluk bir çalıştay düzenlenmiş olup; çalıştay sonuçlarından yola çıkarak Mihmandar Gençlik Projesi hayata geçirilmiştir. Çalıştay raporu proje metninin sonundadır.

GENÇLERİMİZİN FİKİRLERİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ...

Sohbet bizim sözlü irşad geleneğimizin en önemli uygulama biçimidir. Bu yöntemle, hiçbir hiyerarşi olmadan herkesin fikrini söylediği ortamlar oluşmakta ve kaynaşma meydana gelmektedir. Bundan dolayıdır ki, gençlerimiz sohbeti diğer programlara tercih etmekte ve bu ortamlarda kendilerini daha iyi ifade edebilmektedir.

TABİATLA İÇ İÇE EĞİTİM

Gençlik kampları, genç insanlara karakter eğitimi millî ve manevi olarak gelişim, kişisel sağlamlık veren; bilgi, beceri ve davranış açısından onları besleyen bir gençlik faaliyetidir. Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de Gençlik Kampları ahlak eğitiminin aktif bir metodu olarak kabul edilir. Kamplar, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet gibi konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.

ERDEMLİ GENÇ SEMİNERLERİ

Liseli gençlerimize yönelik; kendine güven ve iletişim, ekip çalışmasının önemi ve kulüp oluşturulması, motivasyonu artırma yolları, topluma ve çevreye karşı duyarlılık, uyanıklık ve farkındalık, doğu-batı, hak-bâtıl çatışması ve ayrımı, Çanakkale ruhu ve bilinci gibi konularda uzman hocalarla interaktif eğitimler verilerek “Erdemli Gençlik” hedeflenmektedir.

OKULU DESTEKLEYİCİ EĞİTİMLER İLE GENÇLERİMİZİ MOTİVE EDİYORUZ...

11. ve 12. sınıfta okuyan gençlerimizi üniversite konusunda bilinçlendirmek, ilçemizde kendi imkânlarıyla üniversiteyi kazanması mümkün olmayan, motivasyona, rehberliğe ihtiyaç duyan, kaynak ve ortam bulamayan gençlerimize, üniversite ufku ve gayesi vererek takviye kurslarla onları desteklemek şeklinde gerçekleştirilen bir çalışmadır.

7 AYDA 123.365 KİTAP, 2.238.840 SAYFA OKUNDU

Koordinatör öğretmenler eşliğinde, okullarımızda gruplar oluşturulup, belirli periyotlar hâlinde okuma seansları tertiplenmektedir. Kitap okuma etkinlikleri, gezi ve piknik programları, tanışma ve ikram organizasyonları yapılmaktadır. Bu kapsamda her grupta 7 kişi olmak üzere 235 grup ve 3.360 genç hedefleyen projemiz, 1.715 genç ile çalışmalarını sürdürmektedir.

ÖĞRENCİLERİMİZİN BARINMA SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ

Üniversite öğrencilerinin en önemli sorunlarından biri de barınma ihtiyacıdır. Bunun farkında olan Esenler Belediyesi, sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak yurtlar açmıştır. İlim Yayma Cemiyeti ile 180 kişilik erkek yurdu, Ensar Vakfı ile 80 kişilik kız yurdu, TÜRGEV ile 90 kişilik kız yurdu açarak toplamda 350 öğrencinin barınmasına imkân tanınmıştır.

Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği hâlinde devam eden çalışmamız, bir barınmadan öte millî ve manevi duygularla bezenmiş, dava şuurunda ve sivil toplumun kaçınılmaz katkılarıyla gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yurtlarımızda gençlerimiz, bireysel yetişme ve kişisel gelişmenin yanı sıra bir dizi faaliyetten yararlanmaktadır.

ÖĞRENCİLERİMİZE MİHMANDARLIK YAPIYORUZ...

15 kişilik gruplardan oluşan gençlere, mihmandarlarımız tarafından haftalık rehberlik, sosyal-kültürel faaliyetler ve manevi eğitimler programlı bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışma, AK YILDIZ Teşkilatı ile birlikte yürütülmektedir. Teşkilattan duyarlı ve yetenekli gençler, proje kapsamında 15 kişilik gruplarla çeşitli aktiviteler yapmakta ve mihmandarlık etmektedir. 30 grup hedefleyen faaliyet, 21 grup ile devam etmektedir.

Oluşturulma Tarihi : 27.08.2018