callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

ŞEHRE DAİR KALICI DÜŞÜNCELER ve ÇÖZÜMLER

Kent meselelerine geleneklerimizin birikimi ile gelecek arasında sağlam bir bağ kurmak amacıyla kurmuş olduğumuz merkezimizde Esenler’in kent kimliğini oluşturuyoruz.

ÇAĞIMIZA DAİR YENİ FİKİRLER

Şehir Düşünce Merkezi, hem Esenler hem İstanbul hem de Türkiye için bir örnek teşkil edecek benzersiz bir proje. Belediyemizin, bir ilke imza attığı projelerden biri olan Şehir Düşünce Merkezi, şehre dair kalıcı düşünceler ve çözümler üretmek için hayata geçirildi. Şehrimizde sosyal, kültürel, fiziki ve kentsel dönüşüm projelerini uygulamaya koyarak, Kent Kimliği’nin oluşturulması amaçlıyor.

Şehir Düşünce Merkezi, şehrin insani yönünü ön plana çıkararak, sürdürülebilir vatandaş memnuniyetini esas alan şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor.

İSTANBUL’UN VİZYONUNA DEĞER KATACAK

Akademik bir kadro tarafından üretilecek projelerle, âdeta ilçenin kentsel dönüşüm üssü olan Esenler Şehir Düşünce Merkezi, insana saygı çerçevesinde Esenler’i şehrin tarihî,, kültürel, sosyal ve fiziki dokusu ile bütünleştirerek, İstanbul’un vizyonuna değer katacak. Esenler Şehir Düşünce Merkezi’nde geliştirilip uygulamaya konulacak projelerle, fiziki olarak Esenler’in İstanbul’a yakışır bir ilçe olmasına zemin hazırlarken, aynı zamanda Esenlerlinin İstanbullulaşması, şehirli olma şuuruna ermesi de sağlanacak.

HALKIMIZIN KÜLTÜREL BAĞINI GÜÇLENDİRİYORUZ

Esenler Belediyesi, gürültü kirliliği, temizlik, yeşil kent gibi insan mutluluğu için tespit edilmiş standart çalışmaların yanı sıra; halkın, kentle kültürel bağını güçlendirerek, düşünsel ve algısal olarak beslendiğini, geliştiğini hissettirecek etkinlikler organize etmeyi hedeflemektedir. İnsanın, gündelik yaşam pratikleri içerisinde edebiyat, heykel, resim, şiir, müzik sanatlarıyla doğal süreçte buluşmasına yönelik etkinliklerle, doğaya, sanata ve dolayısıyla kendi özüne yönelik kültürel paylaşımlara olan ihtiyacına farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

ESENLER GELİŞTİKÇE İSTANBUL GELİŞİYOR...

• İnsan ve Mekân

• Modernizm ve Mimari

• Göç ve Kentleşme

• Kent Estetiği

• Kent ve Aidiyet

• Kent Yönetimi ve Bütüncül Yaklaşım

• İstanbul’da Esenler

Oluşturulma Tarihi : 27.08.2018