callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
ESAYDAM ESENLER AİLE YAŞAM VE DANIŞMA MERKEZİ

AİLE BOYU MUTLULUK, HUZURLU TOPLUM

ESAYDAM, mutlu yuvalar, huzurlu aileler için seminerler, rehberlik hizmetleri, danışmanlık ve eğitimler veriyor. Mutluluğunuz bizim için çok önemli.

MUTLU AİLELER, HUZURLU ESENLER

Esenler Aile Yaşam ve Danışma Merkezi ile ailelerimiz mutluluk ve huzur buluyor. Çocuk sahibi olma kararından çocuk yetiştirmeye, bilinçli ebeveynlikten çocuklarımızın okul başarısına kadar mutlu ve huzurlu bir aile olmanın olmazsa olmaz eğitimlerini ESAYDAM çatısı altında tüm Esenler’de yaşayan ailelerimize sunuyoruz.

ANNE-BABA OLMAYA HAZIR MIYIZ?

Çocuk sahibi olmak, insan yaşamındaki en önemli olaylardan biridir. Anne-babalığa geçiş dönemi olarak değerlendirebileceğimiz gebelik döneminde çiftler, çocuk sahibi olma konusunda çeşitli hayaller kurarlar ancak çocuk sahibi olma deneyimi sahip olunan hayallerle örtüşür mü? Çiftler için anne-baba rollerini de beraberinde getiren çocuk sahibi olma birçok tatmin edici hissin yanında değişim ve yeniden düzenlemenin var olduğu stres yaratıcı bir uyum sürecidir. Esenler Aile Yaşam ve Danışma Merkezi’mizden bilinçli ebeveynlik alanında eğitimler aralıksız devam etmektedir.

ANNE-BABA ve ÇOCUK İLETİŞİMİ...

Anne-babalar her kültür veya toplulukta genel anlamda farklı olsalar da temelde birçok açıdan benzer biçimde çocuklarına yaklaşır ve onlarla ilişki kurarlar. Birçok araştırma, ebeveynlerin bu yaklaşım biçimlerinin ortak ve farklı özelliklerini bir araya getirmiş, anne-babaların yaygın olarak çocukları ile nasıl etkileşime girdiklerini ortaya koymuşlardır. Bu konuda yapılan araştırmalar anne-babaların kendi tutum ve davranışlarının, zayıf ve güçlü yönlerini görmeleri açısından faydalı olabilmektedir.

0-2 YAŞ DÖNEMİ

Gelişimin tüm yüzlerine ilişkin temellerin atıldığı bu dönem, çocuk eğitimi açısından önemlidir. Seminerde, bebeğin; kişilik, dil, algı, zekâ, sosyal, duygusal gelişimi, becerileri, beslenme ve davranışları konularında bilgilendirme yapılacaktır.

ONUNLA NASIL VAKİT GEÇİRMELİYİZ?

Anne-babalar her kültür veya toplulukta genel anlamda farklı olsalar da temelde birçok açıdan benzer biçimde çocuklarına yaklaşır ve onlarla ilişki kurarlar. Birçok araştırma, ebeveynlerin bu yaklaşım biçimlerinin ortaklaşan ve farklılaşan özelliklerini bir araya getirmiş ve anne babaların yaygın olarak çocukları ile nasıl etkileşime girdiklerini ortaya koymuşlardır. Bu konuda yapılan araştırmalar anne-babaların kendi davranış ve tutumlarının zayıf ve güçlü yönlerini görmeleri açısından faydalı olabilmektedir.


6-12 YAŞ DÖNEMİ

Artık öğrenmenin akademik, sosyal ve diğer yönleri ile çok fazla önemli olacağı 6-12 yaş döneminde çocuklar farklı ortamlarda uyum sağlamayı öğreneceklerdir. Okula başlamayan 6 yaşındaki çocuklar yetişkinlerin dünyasına girmeye hazırdırlar.

ERGENLİK DÖNEMİ

Çocukluk çağı ile yetişkinlik çağı arasındaki geçiş dönemi olan ergenlik, bireyde çocuksu tutum ve davranışlarının yerini yetişkinlerin tutum ve davranışlarının aldığı, cinsiyet yetilerinin kazanıldığı, bireyin erişkin rolüne psikolojik ve bedensel olarak hazırlandığı dönemdir. Kaygıdan mutluluğa, sevinçten sıkıntıya, kızgınlıktan taşkınlığa değişen duygular arasında gidip gelen ergenler, kimlik ve kişilik arayışındadırlar.

ÇOCUKLARLA İLETİŞİM NASIL KURULMALI?

Anne-baba olarak, kendinizi duyurmak, çocuğunuz tarafından dinlendiğinizi hissetmek önemlidir. Çocuk ise dinlendiğini ve anlaşıldığını hissetmek, ebeveyni ile sağlıklı iletişim kurmak gelişimi açısından mühimdir. Seminerde, iletişimde yaşanan zorluklar ve doğru iletişimin nasıl olabileceği konuları üzerinde durulacaktır.

BESLENME, ALTINA KAÇIRMA, YALAN, TİKLER, TIRNAK YEME...

Davranış ve uyum bozuklukları, değişen yaşam olaylarına ve strese bağlı olarak ortaya çıkan, çocuğunuzun ve sizin yaşamınızı etkileyen durumlardır. Beslenme, altına kaçırma, yalan, tikler, tırnak yeme durumlarında ebeveynin tutumu, bozuklukların sebeplerinin ve çözümlerinin neler olabileceği konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

ALKOL ve TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Bir maddenin kullanımının veya rahatsız olduğumuz bir davranışın hayatımızı ve sağlığımızı bozacak şekilde etki etmesine karşın bizim bu kullanımı devam ettirmemize bağımlılık denir. Peki, bu durumu sonlandırmak yahut bir düzene koymak nasıl mümkün olur? İrademizi güçlü tutacağımıza ilişkin kararımız rahatsız olduğumuz kullanım veya davranışımızı değiştirmemize yeter mi?

DİSİPLİN ve ÇOCUK

Disiplin nedir? İnsanları doğru kalıba sokmak, düzeltmek, mükemmelleştirmek, düzgün ve itaatli insanlar yetiştirmek, eğitmek veya düzeltmek için uygulanacak ceza, dayak atmak mı? Yoksa çocuğun davranışlarının eğitimciler veya ebeveynler tarafından kontrol edilmesi değil, çocukların kendi davranışlarını kontrol etmesi midir?

ÖĞRENME BOZUKLUKLARI, DEHB, GEÇ KONUŞMA ve KEKEMELİK

Bazı çocuklar, gelişim dönemlerinde akranlarına göre farklılık gösterebilirler. Bu gelişimsel sorunlardan bazıları; öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), geç konuşma ve kekemeliktir. Sorunlar karşısında ebeveynin tutumunun nasıl olması gerektiği, sorunların nasıl tespit edildiği ve bu durumda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

Oluşturulma Tarihi : 17.08.2018