callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
KADINI DESTEKLEME VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Daha geniş bilgi için: kademe.esenler.bel.tr

 

Esenler Kadın İstihdamında da Bir Adım Önde

Kadını Destekleme ve Mesleki Eğitim Merkezi KADEME projesi ile iş hayatına atılmak isteyen kadınlara yeni ufuklar açıldı. İşveren ve çalışan kadının güvenliğini esas alan KADEME projesi kapsamında; Yardımcı Kadın, Çocuk Bakımı ve Yaşlı/Hasta Refakati alanında mesleki eğitimler alan kadınlar, çalışma yaşamına nitelikli bir iş gücü olarak katıldı. Kadınların ekonomik özgürlüğü ile birlikte kadına şiddeti önleyici bir fonksiyon sağlayan projeye katılan kadınlar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

 

 

İŞVEREN VE ÇALIŞAN KADININ GÜVENLİĞİNİ ESAS ALAN MESLEKİ EĞİTİM MODELİ VE İSTİHDAM PROJESİ

Kadınların işgücüne düşük katılımı ve istihdam oranları, Türkiye’nin istihdam alanındaki en önemli sorunlarından birisi. AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki kadın istihdam oranları son derece düşük. Kadınlarımızın işgücüne katılımının toplumsal kalkınma için çok önemli olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.

Bu noktadan hareketle kadın istihdamının geliştirilmesi ve kadınlara yeni ufuklar açılması için harekete geçen Esenler Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün toplumsal yaşamın her alanında güçlendirilmesi amacıyla yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımının arttırılması için işveren ve çalışan kadının güvenliğini esas alan mesleki eğitim modeli ve istihdamı çerçevesinde hazırlanan KADEME (Kadını Destekleme ve Mesleki Eğitim Merkezi) projesi ile sosyal hayatta dışlanan kadının, iş hayatına katılması ve kendi geleceğini oluşturmasını sağlayan fırsatlara ulaşması hedefleniyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen KADEME projesi çerçevesinde Yardımcı Kadın, Çocuk Bakımı ve Yaşlı/Hasta Refakati alanında verilecek mesleki eğitimle kadınlarımız çalışma yaşamına nitelikli bir iş gücü olarak katılacak ve istihdam ediliyor.   Esenler genelinde sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunacak proje kapsamında; Esenler’de yaşayan sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı 18-54 yaş aralığındaki kadınlar, hasta refakatçiliği, çocuk bakıcılığı ve ev temizliği olmak üzere 3 ayrı iş alanında belirli süreli bir eğitim aldıktan sonra çalışacakları yerde karşılıklı güvene dayalı olarak istihdam ediliyor. Toplam 602.274,30 TL olan bütçenin yüzde 75i olan 451.705,73 TL’si  İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA) tarafından fonlanıyor. Geriye kalan yüzde 25’lik kısmı ise (150.568,58 TL) Esenler Belediyesi tarafından karşılanıyor.  

Proje süresince uygulanacak yenilikçi, güncel modüler eğitim programı ile kadınlarla ilgili konularda saha, web site ve eğitim programları yapılacak. Eğitim sürecinden sonra, 100 dezavantajlı kadın ilgili oldukları meslek alanında ayrıntılı eğitim almış olacak ve bu kadınlardan 60 tanesi, proje bütçesi tarafından 3 aylık Sosyal Güvenliği sağlanmak üzere, belirlenmiş olan iş alanında ve mekânda istihdam edilecekler. Bunun yanı sıra eğitim sürecini tamamlayarak istihdam edilebilme aşamasına gelmiş olan kadınlar, proje ekibi tarafından hazırlanan sertifika ile belgelenecekler.

Proje tamamlandıktan sonra Esenler Belediyesi bünyesindeki ESKAM Esenler Kariyer Merkezi’ne (ESKAM) bağlı Kadını Destekleme ve Mesleki Eğitim Merkezi (KADEME) adıyla, kadının istihdamını öngören bir merkez kurulması ve uzun vadede kadının istihdamının sürekliliğini sağlamak amacıyla, projenin daimi bir merkeze dönüştürülmesi planlanıyor.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 05.10.2013