callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
RUHSATTA AKILLI SİSTEM RASİS

RUHSATTA ANLIK DENETİM, AKILLI ÇÖZÜM

RASİS ile bina, işletme ve işletmecileri tek bir haritada birleştirdik. Ruhsatta akıllı sistem ile esnafımızın işini kolaylaştırdık. RASİS İle Tek Bir Adreste Buluşuyoruz...

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNİN ULAŞTIĞI “AKILLI” SONUÇ

RASİS; iş, işyeri ve işletmeyi tek bir haritada birleştiren “adrese dayalı teknoloji tabanlı akıllı ruhsat yönetimidir.” Esenler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; İstanbul Kalkınma Ajansının “Yenilikçi İstanbul” Mali destek programına “Ruhsat Yönetiminde Esenler Modeli” adlı projeyle başvurarak, hibe desteği almayı hak kazanmıştır. 12 ay süren proje 1.058.180,00 TL’lik bütçeye sahiptir. Esenler Kaymakamlığı, Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın da paydaş olduğu projeyle, tüm ruhsat süreçlerinin adrese bağlı olarak teknoloji desteği ile yönetilmesi hedeflenmiştir.

RUHSATLANDIRMADA BELİRLİ BİR STANDARDI SAĞLIYORUZ

Belediyelerin kurulmasından bu yana ruhsatlandırmada belirli bir standart sağlanamamıştır. Standardın olmaması işletmeler tarafında da karmaşaya sebep olmakta, verilen hizmet talebi tam olarak karşılayamamaktadır.

Tüm işyerleri kanun ve yönetmelikler kapsamında izne tabidir. İzne tabi olan bu işletmelerin sayıları fazla ve yönetmelikleri de oldukça karmaşıktır. Bu sorunlar kurumlar içerisinde de yetki karmaşasına neden olmaktadır. Bu bağlamda RASİS işletmelerdeki karmaşıklığın sebeplerini tespit ederek çözümler sunmayı ön görmektedir. RASİS ile bina, işletme ve işletmeci ekseninde yapılandırma ön görülerek Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün yalnız ruhsatlandırma görevini üstlenmeyip, denetim ayağının da aktif ve sürekli olması amaçlanmıştır. Böylelikle karışıklıkların giderilmesi ve işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir.

RASİS İLE DOĞRU YERDESİNİZ

Uzun bir AR-GE ve inovasyon çalışması sonucu tasarlanan “RASİS” ile mevcut işin, modelinin, süreçlerinin, tüm sosyal paydaşların yararına bir bütünlük içinde olması ve geliştirilmesi sağlanmıştır. Yazılım ekibi ile sürekli iletişim hâlinde kalarak, projenin ihtiyaç modülleri belirlenmiş ve belirlenin modüller sisteme entegre edilmiş, proje koordinatörü liderliğinde her hafta değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde kurulan proje ofisi, aynı zamanda Esnaf Danışma Birimi olarak da çalışmalarını sürdürmüş, esnafa; işyeri açacağı bina, bölgedeki işyeri yoğunluğu ve açılan benzer işletme yoğunluğuna dair bilgiler verilmiştir. Bu hizmetle işletmeci doğru yatırımı, doğru yer ve zamanda yapmaya yönlendirilmiştir.

RASİS İLE VATANDAŞA DAHA KALİTELİ HİZMET VERİYORUZ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personellerimizin de ekip lideri olarak aralarında yer aldığı saha tespit ekibi kurulmuş, bu ekip, Esenler Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinin bina yapısı, kapı numarası, özellikleri, işletme sorumlusu gibi ayrıntılı bilgilerini toplayıp, fotoğraflayarak, işyeri kimlik bilgisinin oluşturulmasında ve binalara sicil numarası verilmesinde görev almıştır. Bu sayede sorunların tespiti kolaylaşmış ve çözüm süreci hızlanmıştır. RASİS, belediyenin diğer sistemlerine entegre edilerek verilerin anlık olarak işlenmesi imkânı sunmuştur. Sistemin özellikle bir otomasyon yazılımıyla entegre kullanılması Türkiye’de bir ilki teşkil etmiştir. Yenilikçi teknoloji RASİS ile vatandaşın yaşam kalitesi artırılmış, ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlanmıştır.

RASİS ile belediye ve esnaf arasında ahilik kültürü güçlenmiş, denetimin sürekliliği ile işletmelerde kalite ve hijyen ön plana çıkmış, en önemlisi de esnafın ve belediyenin hizmet çıtası yükselmiştir.

ÇEVRE DOSTU, KALİTELİ ve HIZLI İŞLETMELER HEDEFLİYORUZ

Esenler Belediye’sinin 2014-2019 stratejik plan hedefleri ile uyum içinde tasarlanan RASİS, MERNİS, TAKBİS, NET-CAD, E-Vergi, E-Ticaret gibi hâlihazırda var olan kamu sistemleriyle entegre edilerek kullanılacaktır. Şu an yalnızca Esenler Belediyesi tarafından kullanılmakta olan RASİS ile İstanbul daha sonra da Türkiye genelinde kullanıma açılarak, ülke çapında esnaf sicil ağı oluşturulacaktır. Esenler Belediyesi’nin vizyonu doğrultusunda kent halkının; idari, teknolojik, hukuki ve fizikî altyapısı oluşturularak çağdaş ölçülerde kent yaşamı kalitesi sağlanacaktır.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ülke genelinde daha kaliteli, güvenli, kanunlara ve kurallara uygun, risk teşkil etmeyen, çevre dostu, gelişime ve değişime ayak uyduran, dinamik, hızlı işyeri ve işletmeler kazanılacaktır.

TEK TUŞLA HIZLI ve PRATİK ÇÖZÜM

Mevcutta kullanılan hantal yapı, yerini verilerin tamamen dijital ortamda toplandığı ve sürekli olarak işlendiği, teknoloji tabanlı yenilikçi bir yapıya bırakmıştır. Böylelikle kağıt israfının önüne geçilerek gereksiz iş yükü atılmış daha hızlı ve pratik bir oluşum sağlanmıştır.

RASİS İLE 6. ALTIN KARINCA BELEDİYECİLİK ÖDÜLLERİ’NDEYDİK...

AR-GE ve inovasyon kategorisi’nde RASİS ile 2. seçildik. Ruhsat Yönetiminde Esenler Modeli: Adrese Dayalı Ruhsat Yönetim Sistemi RASİS Marmara Belediyeler Birliği tarafından 6. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Töreninde AR-GE ve İnovasyon Kategorisi’nde RASİS (Ruhsatta Akıllı Sistem) projemiz ile 2’lik ödülü kazandık.

Oluşturulma Tarihi : 27.08.2018