callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
ESENLER’İN AKILLI RUHSAT PROJESİ TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK!....

RUHSAT İŞLERİNDE AKLIN YOLU: RASİS

Esenler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak İSTKA’nın desteğini almaya hak kazanan “Ruhsat Yönetiminde Esenler Modeli” projesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşa yönelik hizmetlerde, teknoloji ve yenilik odaklı adrese dayalı ruhsat yönetim sistemiyle alanında ilk olan ve akıllı ruhsatlandırma ile bir yeniliğe imza atılan RASİS projesi çalışmalarına 15 Ekim 2015 tarihinde start verdi.

1.058.180,00 TL’lik bütçesiyle 12 ay sürecek olan projenin hazırlık aşamaları bitmiş olup, sahada işyerlerinden verilerin toplanması ve yazılım programına entegrasyon çalışmaları başladı… Şuana kadar Giyimkent ve Tekstilkentteki tüm işyerleri taranarak esnaf sicil kayıtları oluşturuldu. Ardından tüm mahallelere eş zamanlı girilerek esnaf taraması 3 ay gibi kısa bir sürede bitirilecek.

 

 

İŞ, İŞYERİ, İŞLETME TEK BİR HARİTADA BİRLEŞİYOR…

ESENLER ADRESE DAYALI RUHSAT YÖNETİMİN’YLE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR!..

Proje öncelikle tüm Esenler genelinde, sonra İstanbul’da ki diğer belediyelerde (Banka kredi yada UYAP sisteminde olduğu gibi) esnaf sicil kaydını takip edeceği için tüm Türkiye’de uygulanabilir yapıda hazırlandı.

             

Sayın Belediye Başkanımız M.Tevfik GÖKSU ruhsatlandırma ile ilgili sıkıntılara değinerek; Ruhsat ve Denetim Müdürlüklerinin esnafla doğrudan ilgili, dinamik ve en riskli birimlerden olduğunu belirtti.

”Mekanların uygunsuzluğu, yapı stoku, denetim kriterleri ve mevzuatın güncel olmayışı ile kapsamlı bir veri havuzunun olmaması, işleyişi sağlıksız bir yapıya dönüştürmüştür. Mevcut ruhsat modülü, sadece bazı kayıtların girildiği tek bir arayüzden oluşmaktadır. Bu proje ile Esnafa yönelik kesintisiz hizmetler amaçlanmıştır. Kaliteli hizmet için Bilgi-Belge ve Kayıt altyapısının güçlü olması gerekir. Sahadan elde edilecek GIS verileri ile, mevcut MIS yeniden ve entegre bir yapıya dönüştürülecektir. Süreç bazlı, belge-bilgi tabanlı, %100 performans odaklı ve mobil denetim uygulamasına geçilecektir.

 

 

Uzun bir inovasyon ve Ar-Ge çalışması sonucu tasarladığımız "Adrese Dayalı Ruhsat Yönetim Sistemi" ile bir İşyeri ruhsatlandırmasında esas olan;

            Kim?

            Nerede?

            Ne /Neyi?

üç temel unsur birlikte ve birbirine uyumlu hale getirilecektir.

            Adrese Dayalı Ruhsat Yönetim sistemi kurulması ile;  bilgi ve belgeler teknolojik veri formatında kullanılacaktır. Bu bağlamda Esenler Belediyesi hizmet standartlarını yükselterek Ruhsatta Akıllı Sistem Projesi ile yepyeni bir değişikliğe örnek olacaktır.” Şeklinde açıklamalarına devam etti.

                        

 

 

 

PROJENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

 • Esenler’deki işyerlerine ait verilerin bir çatı altında toplanması sağlanacaktır.
 • Vatandaşın; işlem talebi ve şikayetlerini hızlı ve direkt olarak iletebilmesi ve ivedi çözümler sağlanacaktır.
 • Vatandaşın ilk müracaatında işyerinin uygunluğuna sistemden anında karar verilebilmesi ve maddi kaybın önlenmesi sağlanacaktır.
 • Geliştirilecek yazılım sistemi ile tüm süreçlerin yönetilmesi, takibi ve raporlanmaları sağlanacaktır.
 • Eldeki mevcut veriler, resim ve belgeler güncellenecektir.
 • Belediye birimleri ve kamu kurumları arasında entegrasyon sağlanacaktır.

 

 

 • Her bir taşınmaz esas alınmak sureti ile iş yerleri ayrı ayrı sayısallaştırılarak NVİ ile entegrasyonu sağlanacak ve MAX'da sunulacaktır. Her bir iş yeri durum paneli oluşturulacaktır.

 

 • İş yerlerindeki esnafa değişken numara verilerek süreç takibi T.C. ve Vergi No su ile uyumlu esnaf takibi ve sicili oluşturulacaktır.
 • İnternetten müracaat alınarak esnafla SMS ve e-Posta iletişim alt yapısı kurulacaktır.
 • Her bir iş için yatay ve dikey sağlıklı  raporlar hazırlanarak süreç iyileştirilmeleri sağlanacaktır.
 • Her bir çalışan personel için iş ve rol bazında raporlar alınarak süreç takibi yapılacaktır.
 • Mobil iş yeri denetimleri ile şikayetler, kontroller, yangın ve güvenlik önlemleri ile hijyen kriterleri daha etkin kullanılacaktır.
 • Hizmet veren ve mal satan esnafın kalitesi geliştirilecek ve aralarında iletişim ağı oluşturulacaktır.
 • Hizmet alan Esenler halkı ile diğer vatandaşların memnuniyetleri arttırılacaktır.
 • Ülkemizin ekonomik gelişmesine katkı sağlanacaktır.
  • Belediye ve esnaf arasında AHİLİK kültürü ve alt yapısının oluşturulması sağlanacaktır.
    
 • Esenler İlçesinde yer alan tüm işyerlerinin kayıt altına alınması sağlanacaktır.
 • Binadaki işyeri sicil kaydı oluşturularak doğru karar verilebilecektir.
 • Esnaf ve Sektörlere yönelik danışma birimi oluşturulacaktır.

 

 

                  

Oluşturulma Tarihi : 05.10.2013