callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
Cevdet TIRMIK
Belediye Encümen Üyesi
 

Özgeçmişi:

   1963 yılında Kars ili Susuz ilçesinde doğdu. Sırası ile Arpaçay Gönülalan Köyü İlkokulu, Ş.Albay İbrahim Karaosmanoğlu Orta Okulu, Kars Ticaret Lisesi, Mahalli İdareler Yüksek okulu ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu olup 1987 Yılında Bakırköy Belediyesi Güngören Şube Müdürlüğünde Tahsildar Olarak Göreve Başladı. 1992 Yılında Göngören Belediye Başkanlığında İcra Takip Şefi 1994 Yılında Esenler Belediye Başkanlığında Tahsil Şefi, 2002 Yılında Hesap İşleri Müdür Yardımcılığı Görevlerinde Bulundu. 07.04.2004 Tarihinde Hesap İşleri Müdürlüğüne atandı Halen Mali Hizmetler Müdürlüğünü yürütmekte olan Cevdet TIRMIK evli ve 2 çocuk babasıdır.


Müdürlüğün Yetki ve Görevleri:

      Diğer Birimlerle koordineli olarak Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Eylem Planın Hazırlanmasını koordine etmek; Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, Kanun Tüzük ve Yönetmelikler doğrultusunda giderlerin hak sahiplerine ödenmesini sağlamak, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi işlemlerini yürütmek, Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak. Belediye personelinin maaş, ikramiye vb. sosyal haklara ilişkin bordroların ödemesini yapmak, Kanunlarla Belediyelere toplama yetkisi verilen Vergi, Resim Harç ve benzeri gelirlerin Tahakkuku ve Tahsilâtını yapmak, Ödemeyenlerin takip işlemlerini yürütmek Müdürlüğün başlıca görevleridir.

 


Telefon     :    444 0073
E-Posta     :    c.tirmik@esenler.bel.tr