callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

     
               

ALKOLLU İÇKİ SATMAK İSTEYENLER NE YAPMALIDIR?

   
               

Tütün ve Alkol piyasası Düzenleme Kurumundan tütün mamulü, etil alkol,metil alkol ve alkollü içki satmak isteyenlerin satış belgesi almak için öncelikle belediyeden işyeri açma ruhsatı yada Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi almaları zorunludur. Daha sonra Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulundan (TAPDK) satış belgesi alacaklardır. Belediye ruhsat vermeden önce Kolluk Kuvvetinin görüşünü alır. İşyeri adresi değişen kişiler TAPDK ve Ruhsat veren birime beyan vermeleri gerekmektedir.

               

MESAFE ŞARTINA UYGUNLUK NASIL BELGELENDİRİLECEKTİR?

   
               

Parakende ve açık olarak satışın yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ile ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafenin bulunması zorunludur. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak mesafe şartına uygunluk yazısı alınacaktır. Mesafe şartına uygunluk tespiti işyeri açma ve çalışma ruhsatı üzerinde veya ek bir yazı ile belirtilecektir. Mesafe uygunluk yazısının bir ay içinde TAPDK ‘ya sunulması gerekmektedir. Satış belgesi verildikten sonra işyerinin yüz metre yakınında söz konusu kurumların faaliyete geçmesi satış belgesinin geçerliliğini sona erdirmez.

               

MESAFE ŞARTI KANUNUN YAYIM TARİHİNDEN ÖNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMIŞ OLAN İŞLETMELERE UYGULANACAK MIDIR?

               

Mesafe şartı istisnası ancak 11/06/2013 tarihi itibariyle geçerli bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve yanı sıra TAPDK alkollü içki satış belgesine birlikte sahip olan işletmeleri kapsamaktadır. Bu kanunun yayımı tarihinden önce işyeri ruhsatlandırılmasına rağmen TAPDK alkollü içki satış belgesi almamış olan işletmeler için 100 metre mesafe şartı aranacaktır. Mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için aranmaz.

               

TAPDK SATIŞ BELGESİ İZNİ DEVREDİLEBİLİR Mİ?

     
               

işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir. Ancak devir alanlar devreden kişi ile hısım olduklarına dair resmi belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

               

 

             

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ YAPAN İŞLETMELERİN TABELALARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER NELERDİR?

               

Parakende ve açık alkollü içki satışı yapılan işyerlerinin tabelalarında tüketicilere yönelik ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren ve teşvik eden tanıtım yapılamaz. Tabelalar 11 haziran 2014 tarihine kadar kanuna uygun hale getirilir.

               

MESAFE ŞARTININ UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR?

   
               

Nargile sunumu yapılacak alanların; örgün eğitim kurumları( okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim) dershaneler, öğrenci yurtları, kapıdan kapıya en az 100 metre mesafede bulunması ve kapalı alan” tanımına girmeyen alana sahip olması, zorunludur.Sağlık, kültür, sosyal hizmet ve spor hizmeti verilen yerlerin hizmetin ifa edildiği alanların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında bulunmaması gerekmektedir.

               

KAPALI ALAN TANIMI NEDİR ?

         
               

Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb.dahil) olan kapıları ,pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler “ kapalı alan” olarak değerlendirilecektir.

 

Oluşturulma Tarihi : 02.11.2018