callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
ESENLİK HİJYEN PROJESİ

 

  

                                                                                          
  

Tasarlanan logo'nun ana teması hijyen olduğundan dolayı su üzerine gidilmiştir. Su metaforu damlalar ve hijyen metaforları ile birleşerek temizliği ve hijyeni vurgulamaktadır. Bu olgu ESHİP'in bir hijyen projesi olduğundan dolayı verilmek istenen mesaj hiç dolaylı anlatıma gidilmeden vurgulanmıştır.

 

 
 

PROJE HAKKINDA:

ESENLİK HİJYEN PROJESİ

Hijyen sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve sağlık için yararlı davranışların yapılmasıdır. Zararlı ortamlardan korunmak için yapılan uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyendir.Nitelikli temizliği temsil eden hijyen toplumsal yaşamın her aşamasında karşımıza çıkmaktadır. Yaşadığımız ortamların, içtiğimiz ve kullandığımız suyun, soluduğumuz havanın, günlük hayatta kullandığımız araç gereçlerin ve en önemlisi gıdaların temiz ve  sağlıklı yani hijyenik olması gerekmektedir.

Esenlik hijyen projesi( ESHİP ) başta esenlerliler olmak üzere tüm insanlarımızın güvenilir gıda, kaliteli hizmet ve sürdürülebilir sağlık koşullarını elde edebilmesi için yapılan  ölçme, değerlendirme ve sertifikalandırma işlemlerinin tümüdür.Proje ile halk 

sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yanında tüketici- üretici/esnaf arasındaki sağlıklı iletişim ve güven olgusunun oluşmasına katkı sağlanır.

Hem Esenler halkının daha temiz ve güvenli şartlarda gıda tüketmesini, hem sağlıklı şartlarda kişisel bakım hizmetlerinden faydalanmasını hem de kaliteli hizmet görmesini sağlamak adına başlatılan Esenlik Hijyen Projesi,  bölgede hizmet sunan işyerlerinin hijyen , sağlık ve kalite şartlarını arttırmayı hedeflemektedir.

Esenlik hijyen projesine dahil işyerleri;

 • Gıda Üretim Yerleri
  • Gıda Satış Yerleri
  • Yeme İçme Yerleri
  • Kişisel Bakım Yerleri
  • Eğlence ve İstirahat Yerleri

şeklinde 5 ana gruba ayırarak kendi içinde sınıflandırılmıştır.Benzer özellik gösteren işletmeler aynı başlık altında toplanacak şekilde yapılan sınıflandırma işleminde her işyeri grubu kendi içerisinde meslek kollarına göre işyeri ve hizmet bölümlerine ayrılmıştır.                                                                                                                                                              Sonuç olarak her işletme iyi bir üne sahip olmak ister ve bu amaca ulaşmak için çaba harcar ve mutlaka her işletme, müşterisinin sağlığını gözetmek için çaba göstermektedir. Ancak gösterilen iyi niyete rağmen  genellikle hijyen konusunda bazı önemli noktalar gözden kaçabilmektedir.Bu detayların  eksikliği işletmeye güvensizlik ve maddi zarar olarak geri dönmektedir. ESHİP kesinlikle bir cezalandırma sistemi değil, tam tersine başta Esenler olmak üzere ülkemizin  hijyen ve kalite standardını yükseltmeyi hedefleyen, gönüllülük esasına dayanan  bir projedir. Tamamen işletmelerin lehine olan ESHİP, hem işletmelerin ekonomik kayıplarını en aza indirmeyi hem de tüketicilerin sağlığını korumayı misyon edinmiştir.

          Hizmet sunduğu sektörlerde kanıtlanmış  yerelden genele yeni bir marka  ve piyasa lideri olmayı hedefleyen ESHİP, Türkiye genelinde  hijyen konusunda iyileştirmelerin yaşanması için öncü rol oynayacaktır. 

 

UYGULAMA VE BAŞVURU PROSEDÜRÜ

 • Başvuru yapmak isteyen  işletmeler  4400900 no lu  numaradan 1113-1117 dahili no ları arayarak,ruhsat@esenler.bel.tr adresine mail atarak ya da Web sitemizde bulunan online başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirler..
 • Esnafla birlikte belirlenen  günde söz konusu işletme ESHİP personellerince denetlenir.
 • İlk denetimin amacı sertifikalandırmak değil durum tespiti yapmaktır. Bu amaçla işletmede bulunan eksikler ya da doğru bilinen yanlışlar saptanır. İşletme sahibi ve çalışanlara yerinde ücretsiz hijyen danışmanlığı verilir.
 • Denetimden 1 hafta sonra işletme yetkilisine eksiklerini nasıl düzelteceğine dair kapsamlı bir rapor ve projeyi anlatan tanıtım materyalleri  ile eksiklerini giderebileceği kadar süre verilir.
 •  Verilen süre sonunda  söz konusu işyerine 2. denetim yapılır.2. denetim sonuç ve sertifikalandırma bölümüdür.
 •  İşletmeler 100 puan üzerinden değerlendirilir. 70 puanı tamamlayan  ve ayrıca değerlendirme formlarında belirtilen baraj sorularından da tam puan alabilen  işletmeler değerlendirme komisyonu tarafından  değerlendirilir ve belge almaya hak kazanır.
   
  • Her iş grubu için özel değerlendirme ölçütleri belirlenmiştir ve iş grupları kendi kategorilerinde derecelendirilecektir. Örneğin gıda üretim yerleri için ilk 10 belirlenirken aynı işlem eğlence ve istırahat yerleri içinde yapılacaktır.
  • Dereceler tek yıldız, çift yıldız ve 3 yıldız şeklinde sertifikalarda belirtilecektir.Derecelendirme puan aralıkları aşağıdaki gibidir:
  • 70-79 puan aralığı    1 yıldız
  • 80-89 puan aralığı    2 yıldız
  • 90-100 puan aralığı  3 yıldız

          Ayrıca sonraki denetimlerde de hijyen standartları devam etmezse sertifika işletmelerden geri alınacaktır.

                     

        BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        

Oluşturulma Tarihi : 22.05.2015